FANDOM


Översikter per spel
Flexible

Härledd statistik eller sekundär statistik är i egentlig mening attribut för en karaktär i SPECIAL systemet som bygger bort (eller härrör från) karaktärens primära statistiker. Oftare avses alla attribut som endast existerar som en funktion av ett annat värde, det vill säga attribut som spelaren inte kan avgöra eller påverka direkt.

FörändraRedigera

Det flesta härledda statistiker är direkt baserade på en primär statistik, man kan också förändra oberoende av varandra, till exempel genom förmåner och/eller egenskaper. Lastkapacitet, till exempel, baseras direkt på Styrka, men kan sänkas av Small Frame egenskapen eller ökas med Strong Back förmånen.

Se ocksåRedigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Andra Wikia-wikis

Slumpartad wiki